Informace o EET

CO JE TO EET?

Elektronická evidence tržeb spočívá v tom, že je evidována každá platba a zákazník obdrží od obchodníka účtenku s unikátním kódem. Postup bude takový, že nejpozději při uskutečnění evidované tržby odešle obchodník datovou zprávu prostřednictvím internetového připojení na server Finanční správy, kde budou informace uloženy, a bude vygenerován unikátní kód. Tento kód bude ihned odeslán zpět obchodníkovi na jeho koncové zařízení, které jej vytiskne na účtenku.

Otázka 1 - Může použít obchodník nějaký systém který by netiskl účtenky ?
Odpověď 1 - Ne, každý systém musí obsahovat tiskárničku.EVIDOVANOU TRŽBOU JE JAKÁKOLI PLATBA, která není ojedinělá, a je uskutečněna prostřednictvím

a) hotovosti (mince a bankovky, lhostejno, zda jsou české či zahraniční),
b) bezhotovostního převodu peněžních prostředků, k němuž dává příkaz plátce prostřednictvím příjemce, kterým je poplatník, který má tržbu evidovat (typicky při platbě kartou),
c) šeku, směnky nebo
d) jiných forem, které jsou stranami vnímány jako prostředek placení mající charakter obdobný zmíněným prostředkům placení (např. stravenky, poukazy apod.)

a zároveň se jedná o příjmy z podnikání poplatníka daně z příjmu fyzických nebo právnických osob, za podmínek uvedených v § 6 návrhu zákona o evidenci tržeb, tedy nejde o ojedinělý příjem platby.

ZASLÁNÍ ÚDAJŮ A ÚČTENKA

Poplatník je povinen zaslat údaje o evidované tržbě nejpozději v okamžiku uskutečnění tržby. Po obdržení unikátního kódu ze serveru Finanční správy jej vytiskne na účtenku, kterou vydá zákazníkovi. Zákazník však nebude povinen vystavenou účtenku fyzicky převzít.

Otázka 2 - Co když nejde internet ?
Odpověď 2 - Nevadí stačí zaslat údaje později (do 48mi hodin) - KASA v Kapse tuto funkci podporuje.

Otázka 3 - CO JE PRO ZAVEDENÍ EET POTŘEBA
Odpověď 3 - Potřebujete
- chytrý telefon
- tiskárničku účtenek.
- připojení k internetu:
to můžete mít pomocí Wifi nebo vašeho mobilního operátora

ZÁKON O EVIDENCI TRŽEB:

Zákon o evidenci tržeb č. 112/2016 Sb.a doprovodný zákon č. 113/2016 Sb. (PDF)

KDO A KDY?
Koho se EET týká?

Povinné subjekty, kterým bude uložena povinnost evidovat tržby:

právnické osoby s podnikatelskou činností podnikající fyzické osoby pokud platí (nebo mají platit) daně v České republice.

Kdy EET začne?

Zákon o evidenci tržeb nabyl platnosti dne 13. 4. 2016, kdy byl ve Sbírce zákonů vyhlášen pod číslem č. 112/2016 Sb.
Zároveň nabyl platnosti doprovodný zákon č. 113/2016 Sb., kterým se mimo jiné zavádí snížení sazby DPH v oblasti stravovacích služeb z 21 % na 15 %, s výjimkou alkoholických nápojů.

Podnikatelé se budou zapojovat postupně takto:

v 1. fázi - od 1. prosince 2016: ubytovací a stravovací služby

ve 2. fázi - od 1. března 2017: maloobchod a velkoobchod

ve 3. fázi - od 1. března 2018: ostatní činnosti vyjma těch ve 4. fázi, například svobodná povolání, doprava, zemědělství

ve 4. fázi - od 1. června 2018: vybraná řemesla a výrobní činnosti.


TOPlist